TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN NƯỚC VIỆT TRINH

Địa chỉ : số 02, lưu quang thuận, P mỹ an, Q ngũ hành sơn, TP đà nẵng

Điện thoại : 0935. 651. 798 

Web :diennuocdn.com - Email : phuphan001@gmail.com

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d639.7996569815975!2d108.2448151372607!3d16.041319188536125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142176715286859%3A0x7edc35bc6f1fb97!2zZOG7i2NoIHbhu6Ugc-G7rWEgY2jhu69hIMSRaeG7h24gbsaw4bubYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607123510331!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 0935.651.798

0935.651.798