Dự án cung cấp điện

Dự án Cung cấp, sửa điện nước cho hộ nông thôn, miền núi Tỉnh Quảng TRị này được thực hiện nhằm mục tiêu sau khi dự án kết thúc, vào năm 2020 100% thôn, bản toàn tỉnh đều đã có điện. Hơn nữa với những nơi cấp điện ở tại các xã, thôn, hoặc bản. Tại vùng biên giới Việt-Lào, cho đến những vùng sâu vùng xa,ở  những vùng đồng bào có dân tộc có nguồn lưới điện quốc gia nhằm tăng cường ổn định cho chính trị, các vùng an ninh- hay quốc phòng, đồng thời thúc đẩy sự  phát triển của nền kinh tế ở vùng nông thôn. Giúp góp phần xóa đói, giảm nghèo một cách hiệu quả nhất, nâng cao dân trí lên và đồng thời xây dựng nông thôn mới.

dự án cung cấp điện

Để có thể thực hiện được chương trình, UBND tỉnh Quảng TRị đã tiến hành phê duyệt tổng thể Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện, thông lưới hệ thống điện đến với  nông thôn ở nơi này, từ lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn từ 2014-2020 đến với 87 thôn/bản thuộc 36 xã tại 6 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông và Hướng Hóa để cấp điện tới 4.187 hộ dân.

Giai đoạn này dự án đã triển khai đang chuẩn bị gấp rút hoàn thành vào giai đoạn cuối cùng nhằm để phấn đấu đến tháng 8/2016 sẽ hoàn thành được khối lượng đầu tư lưới điện theo chương trình đã đề ra ở lúc trước tại xã Triệu Thượng. Lộ trình năm 2016-2017, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt những bản thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán đầu tư lưới điện cho 8 xã thuộc các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hướng Hóa và Đakrông với chi phí đầu tư để ra là 32 tỷ đồng với số hộ được cấp điện cho giai đoạn này là 1.424 hộ. Dự đoán tiến độ hoàn thành vào năm 2017 tới. Với thời gian này, với dự án tập trung để đưa điện về các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, như: xã Thuận, Húc và Ba Tầng của huyện Hướng Hóa; xã A Bung, Hải Phúc của huyện Đakrông. Dự án sẽ kết thúc vào năm 2020 sẽ đầu tư lưới điện cho 27 xã còn lại trên địa bàn huyện Hải Lăng, Gio Linh, Hướng Hóa và Đakrông với việc xây dựng 37,7 km đường dây trung áp, 115 km đường dây hạ áp, 37 trạm biến áp có tổng công suất 1.044,5 kVA để cấp điện cho 2.676 hộ dân, tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

dự án cung cấp điện 2

Theo kế hoạch đã được đề ra năm 2014-2020 chương trình sẽ được xây dựng với  56,4 km đường dây trung áp 22kV và 35kV, cải tạo và được xây dựng với 139 km đường dây hạ áp với 53 trạm biến áp có tổng công suất 1.805 kVA. Với chi phí đầu tư bỏ ra là 148 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA là 125,8 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 85%), vốn ngân sách địa phương là 22,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15%).

0935651798

0935651798